Turun Teollisuustukku Oy

Turun Teollisuustukku Oy perustettiin vuonna 1993. He myyvät pääasiassa yrityksille sähkömoottoreita, logiikkoja sekä muita automaatioon liittyviä tuotteita. Heille suunnittelimme ja toteutimme uuden laskutus- ja varasto-ohjelmiston sekä toteutimme www-sivut.

www.turunteollisuustukku.fi